Church of St. Lazarus of Armenia

San Lazzaro degli Armeni. (Open Map)
(75)